IZVIĐAČI SU...

 

6. DAN - STVARAMO BOLJI SVIJET

 

IZVIĐAČI INTERETNIČKOG KAMPA OBILJEŽILI SKAUTSKU ZORU U ISTO VRIJEME KADA I 30 MILIONA IZVIĐAČA IZ CIJELOG SVIJETA

Dok Prvog augusta sviće zora u svakoj vremenskoj zoni, 30 miliona skauta širom svijeta, dječaci i djevojčice, muškarci i žene slave 106-ti rođendan Skautizma s ciljem prisjećanja na duh mira i prijateljstva. Skautska zora se održava u čast Lorda B.P. koji je sa 20 dječaka osnovao prvi skautski kamp a ti dječaci su bili iz različitih društvenih slojeva i porijekla.

Danas je izviđaštvom najveći neslužbeni pokret edukativnog karaktera. Za sve ovo vrijeme izviđaštvo se konstantno razvijalo s ciljem STVARANJA BOLJEG SVIJETA, kroz pružanje mogućnosti mladima da budu konstruktivne ličnosti u društvu.
Izviđači širom svijeta uspijevaju da se nose sa konfliktima bez nasilja, pobjeđujući predrasude i podržavajući veću solidarnost. Pored toga što smo se prisjećali početka Pokreta, moramo se truditi stvarati plodno tlo za nove izviđačke aktivnosti i projekte kojima ćemo sigurno izmamiti osmijeh na lica mladih.

Skautska zora je dakle prilika za sve izviđače da podržavaju i šire mir, kroz edukaciju, razumijevanje, toleranciju i poštovanje.
Izviđači širom svijeta, od Ekvadora do Kraljevine Butan rade isto što i mi – STVARAJU BOLJI SVIJET.

U prilogu se nalaze fotogalerja jučerašnjeg dana i dočeka skautske zore.